Test pagina
BestuursledenVerkort overzicht van beschikbare middelen en bestedingen in euro's

Beschikbare middelen begin 202112.533
Gerealiseerde financiële baten5.664
Totaal beschikbare middelen18.197
Bestedingen 2022:
Kleine bijdragen250
Totale bestedingen250
Beschikbare middelen eind 202218.447

Staat van baten en lasten over 2022

Exploitatie 2022 (EUR)Exploitatie 2021 (EUR)
Baten
Financiële baten5.6444.517
Som der baten5.6444.517
Lasten
Financiële lasten492427
Overige lasten34898
Som der lasten840525
Saldo4.8243.992

Van Heest Stichting (RSIN 8105.93.439), Soestduinen


x
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie Cookies accepteren
Projectaanvraag