Test pagina
BestuursledenVerkort overzicht van beschikbare middelen en bestedingen in euro's

Beschikbare middelen begin 202318.447
Gerealiseerde financiële baten6.914
Totaal beschikbare middelen25.391
Bestedingen 2023:
Project Vogelbescherming oeverzwaluw1.000
Totale bestedingen1.000
Beschikbare middelen eind 202324.391

Staat van baten en lasten over 2023

Exploitatie 2023 (EUR)Exploitatie 2022 (EUR)
Baten
Financiële baten6.9145.644
Som der baten6.9145.644
Lasten
Financiële lasten517492
Overige lasten1.486348
Som der lasten2.003840
Saldo4.9114.824

Van Heest Stichting (RSIN 8105.93.439), Soestduinen


x
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie Cookies accepteren
Projectaanvraag