Contact


Op deze pagina kan digitaal een aanvraag worden verstuurd voor een financiële bijdrage aan een project.

Onder het aanvraagformulier wordt de procedure ter zake uiteengezet.

Info

Bij het aangaan van projecten worden o.a. de volgende randvoorwaarden gehanteerd:
    – Projecten zijn primair gericht op Nederland.
    – Projecten zijn van beperkte omvang, maximum € 10.000.
    – Medefinanciering van projecten behoort tot te mogelijkheden.
    – Projecten die initiërend van aard zijn en die bij succes kunnen worden voortgezet
       door de organisatie of derden hebben de voorkeur.
    – Projecten worden uitgevoerd door non-profit organisaties die over
       gespecialiseerde kennis beschikken.
    – Overheidsinstellingen en organisaties met een winstoogmerk ontvangen
        in principe geen ondersteuning.

Aanvraagformulier

Aanvraagproces


Bij de verwerking van de aanvraag wordt het volgende proces gevolgd.

  • Na invulling en verzending van het formulier ontvangt de aanvrager een automatisch gegenereerd e-mailbericht ter bevestiging van ontvangst.
  • In deze ontvangstbevestiging is tevens de aanvraag opgenomen.
  • Na ontvangst van de aanvraag besluit het bestuur in principe binnen drie maanden of zij een nadere uitwerking van het project vraagt aan de indiener. De secretaris stelt de indiener daarvan op de hoogte.
  • Uitgewerkte voorstellen worden drie maanden na ontvangst van het bericht van de secretaris of twee maanden voor de bestuursvergadering (in principe 1 maal per jaar in maart) ingediend.
  • Na de bestuursvergadering stelt de secretaris de aanvrager op de hoogte van het genomen besluit.

x
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie Cookies accepteren
Projectaanvraag