Projectaanvraag


Bij het aangaan van projecten worden de o.a. volgende randvoorwaarden gehanteerd.

    – Projecten zijn primair gericht op Nederland.
    – Projecten zijn van beperkte omvang, maximaal € 10.000.
    – Medefinanciering van projecten behoort tot te mogelijkheden.
    – Projecten die initiërend van aard zijn en die bij succes kunnen worden voortgezet door de organisatie
       of derden hebben de voorkeur.
    – Projecten worden uitgevoerd door non-profit organisaties die over gespecialiseerde
       kennis beschikken.
    – Overheidsinstellingen en organisaties met een winstoogmerk ontvangen in principe
        geen ondersteuning.

 
x
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie Cookies accepteren
Projectaanvraag