Privacyverklaring Van Heest Stichting


Privacyverklaring Van Heest Stichting 

De Stichting heeft tot doel: de opbrengst van haar kapitaal aan te wenden voor natuurbehoud, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De activiteiten van de Stichting richten zich op natuurbehoud, d.w.z. het behoud van soorten, ecosystemen en biodiversiteit in situ, en het bevorderen van het toepassen van kennis en het genereren van draagvlak voor natuurbehoud en de negatieve effecten daarop van veranderingen in het milieu, waarbij jongeren een belangrijke doelgroep zijn.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Van Heest stichting verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Wij vinden onderstaande punten belangrijk

 • We verwerken gegevens om uw aanvraag te kunnen beoordelen;
 • We zijn transparant over de gegevens die we van u verzamelen en waarom we dit doen;
 • We verstrekken gegevens nooit ongevraagd aan derden.

 

Persoonsgegevens die we verwerken

 • Naam
 • E-mail
 • Gevraagd budget

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het geven van informatie omtrent de activiteiten van de Stichting;
 • Zodat we u kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Van Heest Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens                        Bewaartermijn                  Reden

Naam                                                    5 jaar                                  Informatie

E-Mail                                                    5 jaar                                  Informatie

Gevraagd budget                            5 jaar                                  Informatie

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als klant of prospect heeft u verschillende rechten. Deze rechten sommen we hieronder op:

U heeft het recht om:

 

 • inzicht te krijgen wat we met uw persoonsgegevens doen;
 • eventuele fouten te laten corrigeren;
 • verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • uw persoonsgegevens naar u of naar een andere organisatie over te dragen;
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht u een beroep willen doen op een van bovenstaande rechten, dan kunt u het verzoek schriftelijk indienen. Na het indienen van een schriftelijk verzoek zullen wij een kopie van uw ID-bewijs opvragen zodat wij kunnen bepalen of u degene bent die het verzoek indient. Wij zullen na de controle van uw identiteit de kopie van uw ID-bewijs vernietigen.

 

Cookies

We gebruiken alleen technisch en/of functionele cookies of analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstelling onthoudt. U kunt zich altijd afmelden voor deze cookies via de browser instellingen.

 

Beveiliging

We vinden het erg belangrijk dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Wanneer er onverhoopt toch iets fout gaat, dan zullen wij in actie komen. Mocht u de indruk hebben, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat het ons weten via mail@vanheestfoundation.eu

 

Vragen

Heeft u vragen met betrekking tot onze privacyverklaring of onze werkwijze op dit gebied? Neem dan per e-mail contact met ons op.

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij Van Heest Stichting. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

x
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie Cookies accepteren
Projectaanvraag