Publicatiefonds Sovon


Doel: Kennis verbreiden d.m.v. publicaties

De Stichting heeft jaarlijks een donatie gegeven aan het publicatiefonds van Sovon. Met dit fonds  kan Sovon een bijdrage leveren aan de totstandkoming van (populair) wetenschappelijke artikelen en andere publicaties over vogelonderzoek. Deze publicaties worden veelal  gemaakt door regionale vogelwerkgroepen en/of enthousiaste en zeer ter zake kundige individuen. De publicaties zijn van groot belang voor verdere kennisontwikkeling en verspreiding van kennis over vogels, vogelonderzoek en vogelaars. Meer informatie: https://www.sovon.nl/nl/content/rob-goldbach-publicatie-fonds

Doel: Kennis verbreiden d.m.v. publicaties

Nog enkele voorbeelden...

x
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie Cookies accepteren
Projectaanvraag